Fotografie

Fotograferen is een hobby die ik waar nodig ook toepas in mijn werk. Hieronder een greep uit de foto’s die ik o.a. tijdens mijn cursus bij Beers Fotoacademy heb gemaakt.

© Copyright 2016

Copyright van tekst en/of eigen foto’s op deze website berusten bij www.breugomcommunicatie.nl en zijn beschermd onder de Auteurswet.
Het is uitdrukkelijk verboden (gedeelten) van deze foto’s te downloaden, te kopiëren, te verveelvoudigen en te gebruiken voor enige vorm van publicatie en/of (her)uitgave zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande goedkeuring van www.breugomcommunicatie.nl. Deze foto’s mogen niet door derden als stockfoto’s, enz worden bewaard c.q. opgeslagen.

No reproduction without creditline / no placement without written permission.